Tìm các phim từng chiếu trên kênh truyền hình HTVC HD2?

Câu hỏi

Các bạn có ai nhớ đến có 1 phim điện ảnh Nhật Bản có nhân vật phản diện đeo cái đầu lâu khổng lồ mà mình nhớ là hắn làm ăn trộm (thời gian??) mà từng chiếu trên kênh HTVC HD2?

Sẵn các bạn có nhớ các phim từng chiếu trên kênh HTVC HD2 không cho mình xin với, xưa nhớ kênh đó có chiếu nhiều phim hay lắm mà không nhớ tên.

trong tiến trình 0
Arcaus6969 2 năm 2022-03-25T03:14:27+07:00 0 Trả lời 45 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    1
    2022-03-25T03:17:16+07:00

    Bạn vào website của Kênh HTVC phim xem lại các phim đó xem sao hoặc gọi số tổng đài có trên web hỏi thử.

    Website: https://htvc.vn/nhom-kenh-dac-sac/htvc-phim

Để lại câu trả lời