Tìm cha đi lạc chưa về, từ Miếu Ông Cù – KCN Sóng Thần Bình Dương

Câu hỏi

Ba em đi lúc 30/06/2019 tới nay chưa thấy về, ba em năm nay 50 tuổi.
Bình thường ba hay đi theo cung đường từ Ngã tư Miếu Ông Cù, Bình Dương -> Cổng chào Khu công nghiệp Sóng Thần -> Ngã tư Thủ Đức -> Trường đại học Giao thông vận tải, Quận 9.
Xin cám ơn và hậu tạ.

Thành công! 0
Xuanphong9892 2 năm 2019-07-08T14:46:52+07:00 1 Trả lời 753 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Gia đình thông báo đã tìm được.

    Trả lời hay nhất

Trả lời