Tìm chú Nguyễn Hải Âu thất lạc năm 1945

Câu hỏi

Tìm chú Nguyễn Hải Âu thất lạc năm 1945, bà cụ thân sinh cho chú đi với 1 thầy giáo tại Ninh Giang, Hải Dương. Nay chú ở đâu hay con cháu chú hãy cho biết qua sđt 01668217610.

0
Đạt V 3 năm 0 Câu trả lời 283 lượt xem 0

Trả lời