Tìm em gái thất lạc trước 1975, có mẹ tên Nguyễn Thị Bảy ở Quảng Nam

Câu hỏi

Tôi muốn tìm một người em gái thất lạc trước 1975. Người em này có mẹ tên là Nguyễn Thị Bảy (Điệp) quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cha tên là Hồ An, quê Đại Lộc, Quảng Nam. Em sinh ra khoảng 1 tháng thì mẹ em qua đời, mẹ em có hai người anh ruột do chiến tranh nên khi ba mẹ em cưới nhau 2 người anh này không có ở nhà.

Tôi là con của cậu ruột em. Thông tin liên quan về em gia đình chỉ biết đến vậy, hiện tại phần mộ mẹ em đang ở tộc Nguyễn Phước (Làng Cẩm Lậu). Nếu em hoặc ai biết được thông tin gì xin liên hệ số điện thoại 0905678144. Xin chân thành cảm ơn.

Em gái Quảng Nam có mẹ Nguyễn Thị Bảy

0
Kendy Đạt 6 tháng 0 Câu trả lời 381 lượt xem 0

Trả lời