Tìm giấy CCCD có tên Thành Trung?

Câu hỏi

Em bị mất giấy CCCD. Mọi người cho em hỏi có ai nhặt được căn cước công dân có tên Thành Trung không ạ?

Đang trả lời 0
Thành Trung 2 tuần 2022-01-06T13:27:22+07:00 0 Trả lời 6 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn bổ sung thêm thông tin đầy đủ, khu vực nghi do bị mất, thời gian nào,… mọi người sẽ dễ hỗ trợ hơn nhé.

Trả lời