Tìm giấy tờ Lương Hữu Bách, cavet xe Nguyễn Thị Quế

Câu hỏi

Con trai tôi đánh rơi vì có 01 thẻ căn cước mang tên Lương Hữu Bách và 01 cavet đăng ký xe tên Nguyễn Thị Quế. Ai nhặt được cho xin lại. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Vân 0989657129

0
hongquy 2 năm 0 Câu trả lời 392 lượt xem 0

Trả lời