Tìm giấy tờ tên Lê Thị Lan Chi và cavet Lê Đức Oanh

Câu hỏi

Quanh khu vực quận Tân Bình, quận 10 Chi bị đánh mất một số giấy tờ mang tên Lê Thị Lan Chi và 1 cà vẹc xe mang tên Lê Đức Oanh. Nếu ai nhặt được cho Chi nhận lại với xin liên hệ 0945143246, cám ơn và hậu tạ.

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 115 lượt xem 0

Trả lời