Tìm giấy tờ tên Trần Thuỵ Nhã Kha, rơi đoạn đường Quận 4 qua Q8

Câu hỏi

Trên đoạn đường thuộc Quận 4 từ Lê Quốc Hưng -> Hoàng Diệu -> Bến Vân Đồn qua Quận 8 từ Dương Bá Trạc -> Tạ Quang Bửu -> Phạm Hùng, em có đánh rơi ví màu nâu, nhỏ cỡ bàn tay có căn cước công dân, giấy tờ xe, bảo hiểm y tế, bằng lái xe. Tất cả đều mang tên Trần Thuỵ Nhã Kha.

Ai nhặt được vui lòng liên hệ em. Xin Cảm ơn và hậu tạ!

0
nhakha 10 tháng 0 Câu trả lời 257 lượt xem 0

Trả lời