Tìm kiếm 1 bài kiểm tra IQ miễn phí để test?

Câu hỏi

Tìm kiếm 1 bài kiểm tra IQ (trí thông minh) để làm, nó nên là high range, miễn phí thì tốt nhất.

Đang trả lời 0
thuybns249 8 tháng 2021-05-28T10:34:58+07:00 1 Trả lời 69 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Bạn lên Google search “test IQ free” sẽ hiện ra rất nhiều trang web cho trắc nghiệm miễn phí IQ.

  Một số trang web trắc nghiệm IQ:

  testiq.edu.vn
  testnhanh.com
  testiqfree.com
  testiq.vn

Trả lời