Tìm mẹ ruột Phan Ngọc Vân, năm 1968 gửi tôi vào cô nhi viện Hố Nai

Câu hỏi

Tôi tên: Nguyễn Thị Sáng. Tìm mẹ tên: Phan Ngọc Vân. Năm 1968, mẹ tôi đang là nữ sinh trường trung học phổ thông Ngô Quyền, Biên Hoà, Đồng Nai. Mẹ tôi cho tôi vào Nhà dòng Mến Thánh Giá Hố Nai (cô nhi viện Hố Nai). Mẹ đặt tên tôi trong sổ của nhà dòng: Phan Thị Anh Thư. Nay Mẹ đang ở đâu cho con được gặp.

0
leanhps 2 năm 2021-03-29T09:30:01+07:00 0 Câu trả lời 188 lượt xem 0

Trả lời