Tìm mẹ Thân Thị Hoàn 1980, sinh con 1999 tại Phòng khám Tiền Phong – Hà Bắc

Câu hỏi

Tìm mẹ đẻ theo giấy chứng sinh tên là THÂN THỊ HOÀN, sinh năm 1980, không rõ quê quán. Sinh con ngày 30/03/1999 tại Phòng khám Tiền Phong, Sở Y tế Hà Bắc (cũ).

Tìm mẹ Thân Thị Hoàn 1980 Hà Bắc cũ

 

0
vuvantich 3 năm 2020-09-15T20:14:22+07:00 0 Câu trả lời 420 lượt xem 0

Để lại câu trả lời