Tìm người anh cùng cha khác mẹ tên Hùng, ở gần chợ Hạnh Thông Tây

Câu hỏi

Xin chào hiệp sĩ. Các anh làm ơn giúp tôi tìm lại người anh cùng cha khác mẹ đã thất lạc từ bé. Ngày xưa ba tôi đóng quân ở quận Gò Vấp, TPHCM có sống cùng với người phụ nữ và có một người con trai, sau giải phóng ba tôi về Đồng Nai sinh sống và thất lạc luôn từ đó đến nay.

Nay ba tôi chỉ nhớ cô ấy tên Phượng và người con trai tên Hùng, anh Hùng sinh năm 1970-1971 (không nhớ chính xác) ở gần chợ Hạnh Thông Tây, trong hẻm chùa Huỳnh Kim vào mấy chục mét.

0
Thanh Doan 3 năm 2021-02-09T17:16:43+07:00 0 Câu trả lời 264 lượt xem 0

Để lại câu trả lời