Tìm người thân: Cậu mình đi nửa tháng nay không thấy về

Câu hỏi

Nhờ giúp giùm tìm cậu tui.
Cậu mình đi gần nửa tháng này rồi ạ mà không thấy về nhà. Mong mọi người tìm giùm mình rồi liên hệ cho mình. Tên mình là Trinh. Sđt mình là 0797027320.

Tìm cậu thất lạc

0
Le thi phuong trinh 2 năm 2021-01-22T10:25:43+07:00 0 Câu trả lời 245 lượt xem 0

Trả lời