Tìm người thân họ Huyết đang sinh sống ở Việt Nam

Câu hỏi

Chúng tôi đang sống ở Đà Lạt và Tp.HCM. Chúng tôi mang họ Huyết và mong muốn tìm người thân họ Huyết đang sinh sống ở Việt Nam, đặc biệt là ở Đồng Tháp. Ông Bà của chúng tôi đã từng ở đó nhưng từ lâu đã không liên lạc được, giờ không biết ra sao, con cháu như thế nào?

Rất mong mọi người giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn.
Tự Trọng

0
TuTrong 9 tháng 2021-04-18T00:40:48+07:00 0 Câu trả lời 173 lượt xem 0

Trả lời