Tìm người thân tên Đào Vĩnh Chánh quê Đà Nẵng, 1971 học ở Đà Lạt

Câu hỏi

Tim người thân tên Đào Vĩnh Chánh quê ở số 3 đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, năm 1971 có vô Đà Lạt học Đại học ở Trường Chính trị Kinh doanh và cư ngụ ở đường Tần Văn Danh, có quen một người bạn tên Nguyễn Thị Hồng Nghiêm em của thầy giáo dạy Anh ngữ tên Thiếu.

0
Tim nguoi than 4 tháng 0 Câu trả lời 218 lượt xem 0

Trả lời