Tìm người thân tên Nguyễn Thị Thoa, đi khỏi nhà đã nhiều ngày

Câu hỏi

Cần tìm người thân bỏ nhà đi.
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa.
Đi ra ngoài nhà lúc 18h ngày 6/8 hiện nay chưa thấy về.
Khi đi mặc bộ quần áo màu hồng.
Ai nhìn thấy em ở đâu liên hệ Thủy 0904192888.
Gia đình xin cám ơn và hậu tạ.

Nguyễn Thị Thoa

0
Phuong 1 năm 0 Câu trả lời 527 lượt xem 0

Trả lời