Tìm ông Nguyễn Hữu Tấn SN 1968, mất liên lạc khi về Sài Gòn chơi

Câu hỏi

Tìm người thân

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tấn

Sinh ngày: 03/10/1968

Hiện đang sinh sống tại San Jose. Ngày 10/2/2023, ông Tấn bay từ Mỹ về Việt Nam tại Sài Gòn chơi. Sau đó, gia đình mất liên lạc với ông hoàn toàn đến hiện nay và không có cách nào liên lạc được.

Xin mọi người chia sẻ để tìm kiếm vì gia đình đang trông ngóng. Xin liên hệ hoặc nhắn tin qua sđt nếu tìm thấy 669-888-6959. Gia đình chân thành cám ơn.

0
Quinn ng 1 năm 2023-03-08T23:13:22+07:00 0 Câu trả lời 22 lượt xem 0

Để lại câu trả lời