Tìm ông Võ Văn Trọng (7 Thái) quê Long Xuyên, đã sang Mỹ sau giải phóng

Câu hỏi

Bà Lê Thị Thanh, mẹ Thanh Thảo tìm ông Võ Văn Trọng (7 Thái), quê Long Xuyên đã sang Mỹ sau giải phóng. Từng là Đại úy cảnh sát giải chiến, biệt đoàn 5, đại đội 2 năm 1970.

Sau về Phú Bổn, rồi chuyển về Đà Lạt năm 1972 – 1973. Có 1 con gái tại Đà Lạt sinh năm 1974.
Liên hệ 0909 83 2105

0
Le Thi Thanh 6 tháng 0 Câu trả lời 445 lượt xem 0

Trả lời