Tìm số dư của phép chia của đa thức (không thực hiện phép chia)?

Câu hỏi

Giúp mình làm bài toán này với ạ. Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư của phép chia của đa thức:

 

0
mmmimmm 4 tháng 2021-10-11T13:29:20+07:00 0 Câu trả lời 33 lượt xem 0

Trả lời