Tìm ví có giấy tờ tên Đỗ Anh Dũng, rơi ở Sân vận động Mỹ Đình

Câu hỏi

Khoảng 20 giờ ngày 8-8-2018 tại Sân vận động cấp cao Mỹ Đình mình có đánh rơi 1 ví tiền, bên trong có 1 CMND, 1 đăng kí xe, 1 giấy phép lái xe A1, 1 giấy phép lái xe B2, 1 thẻ thư viện Học viện cảnh sát. Tất cả đều mang tên Đỗ Anh Dũng.

Vậy bạn nào nhặt được vui lòng liên hệ giúp mình. SĐT: 0979456254
Mình xin cảm ơn và hậu tạ !!!

0
hongquy 3 năm 2018-08-14T11:01:25+07:00 0 Câu trả lời 863 lượt xem 0

Trả lời