Tìm ví có giấy tờ tên Nguyễn Lịch Thiệp

Câu hỏi

Ngày 2/12/2023 tôi có làm rơi ví có CCCD và giấy tờ xe tên Nguyễn Lịch Thiệp, ai nhặt được cho tôi xin lại. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

0
lichthiep 3 tháng 2023-12-04T18:00:43+07:00 0 Câu trả lời 7 lượt xem 0

Để lại câu trả lời