Tính điện năng tiêu thụ trong gia đình theo ngày và tháng?

Câu hỏi

Giả sử đồ dùng điện của một gia đình gồm:
6 đèn điện (220V – 65W) sử dụng trong 4h
2 quạt điện (220V – 90W) sử dụng trong 4h
2 tivi (220V – 110W) sử dụng trong 3h
1 tủ lạnh (220V – 75W) sử dụng trong 24h
Tính điện năng tiêu thụ trong 1 ngày?
Tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày)?
Tính số tiền phải trả trong 1 tháng. Giả sử rằng 900đ / 1KWh?

Cách tính điện năng tiêu thụ trong gia đình

0
Huynh Han Truong 3 năm 2021-03-11T08:38:50+07:00 0 Câu trả lời 159 lượt xem 0

Để lại câu trả lời