Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu khu công nghiệp?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu khu công nghiệp? Và đó là những khu công nghiệp nào? Ở Đồng Nai em chỉ nghe nhắc nhiều tới khu công nghiệp Biên Hòa và khu công nghiệp Amata thôi nhưng nghe đâu tới hơn 60 khu công nghiệp lớn nhỏ.

Thành công! 0
Nam Châm 3 năm 1 Trả lời 363 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Đúng rồi bạn ngoài Amata mỗi huyện thị thành cũng có 1 – 2 khu công nghiệp nữa

    Trả lời hay nhất
    Hủy chọn câu trả lời hay nhất

Trả lời