Tính lực căng nhỏ nhất của dây cáp trong quá trình chuyển động của thang máy?

Câu hỏi

Em hỏi nhờ bài môn vật lý này ạ, mọi người giúp em với ạ. Tính lực căng nhỏ nhất của dây cáp trong quá trình chuyển động của thang máy?

Môn vật lý

0
An nhiên 2 năm 2022-03-30T02:42:29+07:00 0 Câu trả lời 34 lượt xem 0

Để lại câu trả lời