Tính thanh khoản là gì?

Câu hỏi

Trong các group về đầu tư chứng khoán hay nhắc đến tính thanh khoản của một cổ phiếu. Vậy thanh khoản là gì? Tính thanh khoản có quan trọng trong đầu tư?

Tính thanh khoản là gì?

trong tiến trình 0
Thúy Vy 2 năm 2021-11-14T16:59:54+07:00 0 Trả lời 35 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Tính thanh khoản

  Tính thanh khoản là thuật ngữ dùng để chỉ mức độ lưu động của một sản phẩm, tài sản bất kỳ khi giao dịch có thể không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị thị trường của nó. Hiểu đơn giản hơn, thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản cụ thể khi được mua vào hoặc bán ra mà không làm mất giá trị đáng kể của nó. Tài sản có tốc độ chuyển đổi thành tiền mặt càng nhanh chóng thì tính thanh khoản của nó càng cao và ngược lại.

  Trên lý thuyết, thị trường có 5 loại tài sản có tính thanh khoản, sắp xếp từ cao đến thấp như sau: Tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản ứng trước ngắn hạn và hàng tồn kho.

  Tiền mặt chính là tài sản có khả năng thanh khoản cao nhất bởi nó là công cụ dùng trực tiếp để thanh toán, trao đổi và lưu thông. Hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp nhất do phải trải qua các giai đoạn phân phối & tiêu thụ rồi mới chuyển thành khoản phải thu, rồi sau một khoảng thời gian nữa mới trở thành tiền mặt.

  Tuy nhiên, trên thực tế, không chỉ có 5 loại tài sản trên có tính thanh khoản. Chứng khoán được xem như một loại tài sản thanh khoản đặc biệt.

  Tính thanh khoản thường thể hiện qua sự linh hoạt và mức độ an toàn của một tài sản hoặc một thị trường nào đó. Cụ thể:

  – Tài sản ngắn hạn hay tài sản lưu động thường được xem là có tính thanh khoản cao khi giá trị của nó ít bị biến động bởi thị trường.

  – Thị trường càng năng động, sôi nổi thì tính thanh khoản càng cao.

  Thanh khoản là một khái niệm rộng, bao quát nhiều vấn đề và có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong đầu tư. Hiểu được khả năng thanh khoản của tài sản, bạn không chỉ đầu tư thông minh hơn mà còn tránh được nguy cơ rơi vào tình trạng “phá sản”.

  (Nguồn: Financial Literacy For Youth)

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời