Toán 7: Giải phương trình (3x+2)/(x-4)=5/4?

Câu hỏi

Toán lớp 7: Giải phương trình sau: (3x+2) / (x-4) = 5/4?

Các bạn giúp mình gấp nhá. Ngày kia kiểm tra học kỳ rồi.

Toán 7: Giải phương trình (3x+2)/(x-4)=5/4?

Đang trả lời 0
Bui Quoc Huy 2007 10 tháng 1 Trả lời 386 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Gợi ý cho bạn: Giải để tìm x bằng cách nhân chéo.

  Đáp án: x = −4

  Bài giải:

  (3x + 2) / (x – 4) = 5/4
  => 4(3x + 2) = 5(x – 4)
  => 12x + 8 = 5x – 20
  => 12x – 5x = -20 – 8
  => 7x = -28
  => x = – 28/7 = -4

Trả lời