Toán 7: Phương trình: 3^x – 3^(x+3) = – 234?

Câu hỏi

Cần gấp gấp. Anh chị giải giúp em bài toán phương trình lớp 7:

a) 3^x – 3^(x+3) = – 234

b) 2^(x+1) . 3^x – 6^x = 216

 

 

 

0
Bui Quoc Huy 2007 2 tháng 0 Câu trả lời 76 lượt xem 0

Trả lời