Toán 9: y=(m -2)x+m+3. Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến?

Câu hỏi

Toán lớp 9:
Cho hàm số y = (m -2)x + m + 3
a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến.
b) Tìm điều kiện của m để đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.
c) Tìm m để đồ thị hàm số y = -x + 2, y = 2x –1 và y = (m – 2)x + m + 3 đồng quy.
d) Tìm m để đồ thị hàm số tạo với trục tung và trục hoành một tam giác có diện tích bằng 2.

0
edef433 3 năm 2021-06-17T01:12:17+07:00 0 Câu trả lời 138 lượt xem 0

Để lại câu trả lời