Toán học 7: Chứng minh các cạnh bằng nhau trong tam giác ABC?

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI vuông góc với AB. Kẻ IH vuông góc với AC, IK vuông góc với BC.

a. Chứng minh IB = IC và tính độ dài CI.
b. Chứng minh IH = IK.
c. HK // AC.

0
Ngu Ngoc Thu Ky 4 tuần 0 Câu trả lời 82 lượt xem 0

Trả lời