Toán học: Chứng minh các cạnh vuông góc với nhau trong hình chóp ABCD?

Câu hỏi

Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc (ABCD). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD.

Hỏi:

a) Chứng minh các mặt bên là tam giác vuông.
b) Gọi I=SC giao (AHK). Chứng minh HK vuông AI, SC vuông AI.
c) Chứng minh AH vuông SC, AK vuông SC.
d) Xác định góc giữa SC và (ABCD) và SB với (SAC).

Chứng minh vuông góc hình chóp ABCD

0
Anh123 12 tháng 0 Câu trả lời 286 lượt xem 0

Trả lời