Toán lớp 6: A=2x4x6x8x10+40. Hỏi A có chia hết cho 6, 8, 5 không?

Câu hỏi

Mong anh/chị giúp em giải câu hỏi toán lớp 6.

Cho A=2x4x6x8x10+40. Hỏi A có chia hết cho 6, 8, 5 không?

Đang trả lời 0
Bui Quoc Huy 4 tháng 2 Câu trả lời 124 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Theo quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau, thì A= 3880. A chia hết cho 5 và 8, nhưng không chia hết cho 6.

  2. A=2x4x6x8x10+40

    40 chỉ chia hết cho 5 và 8. Còn 6 thì không. Số nào nhân với 10 cũng ra chẵn nên có thể chia hết cho 8 và 5.

    A=2x4x6x8x10+40

Trả lời