Toán lớp 6: Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOy?

Câu hỏi

Toán hình học lớp 6:

Gọi tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOz = 30 độ, góc x’Oy = 4. Góc xOz.
a) Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOy.
b) Gọi tia Oz’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính số đo góc zOz’.

0
Hoang Khanh 2 năm 2021-03-25T10:05:48+07:00 0 Câu trả lời 336 lượt xem 1

Trả lời