Toán lớp 6: Tìm số nguyên tố p và q sao cho 2p+q và pq+1 là 2 số nguyên tố?

Câu hỏi

Giải toán lớp 6: Tìm số nguyên tố p và q sao cho 2p+q và pq+1 là 2 số nguyên tố.

Đang trả lời 0
occho123 2 năm 2021-01-04T20:33:17+07:00 1 Trả lời 224 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn tham khảo đáp án này nhé.

    Nếu p = 2 ; q = 1 => 2 . 2 + 1 = 5 2 . 1 + 1 = 3 Nếu p, q chẵn => 3k + k chia hết cho 3 => hợp số (loại) nếu p chẵn, q lẻ => 2k. 3k + 1 = 6k + 1 (nguyên tố) thỏa mãn => p=2; q=1.

Trả lời