Toán lớp 6: Tìm X, biết (x + 3/4) * 50% = (-1)^2022?

Câu hỏi

Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) -18/27 – 235/971 + 16/24 – 736/971 + 1^2022
c) 24/-36 . 12/19 – 4/6 . 7/19 + 2022^0

Bài 2: Tìm x, biết:
a) (x + 3/4) . 50% = (-1)^2022
b) x : -22/-33 – 1/2 = 5/6

Mong được giúp ạ!

0
nguyenlele 2 năm 2022-02-20T15:33:23+07:00 0 Câu trả lời 112 lượt xem 1

Để lại câu trả lời