Toán lớp 7: Chứng minh rằng: AB song song CD?

Câu hỏi

Toán hình học lớp 7:

Chứng minh rằng: đường thẳng AB // CD. Mọi người trả lời nhanh giúp em với ạ. Em cần gấp. (Nếu kẻ thêm thì vẽ lại hình đầy đủ giúp em ạ).

0
LM 3 năm 2021-09-24T02:17:24+07:00 0 Câu trả lời 169 lượt xem 1

Để lại câu trả lời