Toán lớp 8: Cho tam giác nhọn ABC. Chứng minh: AKCF là hình bình hành?

Câu hỏi

Giúp mình làm 1 bài toán lớp 8 dễ bèo này! Giúp mình với mình sắp thi rồi.

Bài tập 1: Cho tam giác nhọn ABC có: ABAD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD tại E, cắt CD tại F. Qua C kẻ đường thẳng song song với AF, cắt AB tại K.

a) Chứng minh: AKCF là hình bình hành.

b) Chứng minh: Tam giác ADF = tam giác CBK.

c) Gọi M, Q lần lượt là trung điểm của AE và BC. Qua M kẻ đường thẳng song song với AD cắt DE tại N. Chứng minh: Góc NMB = góc BQN.

d) Cho AD= 8cm, AB=12cm. Tính AE?

0
Charlottengancute 2 năm 2021-01-04T20:06:06+07:00 0 Câu trả lời 145 lượt xem 0

Trả lời