Toán lớp 8: Tính giá trị B = x15 – 8×14 + 8×13 – 8×12 + … – 8×2 + 8x – 5?

Câu hỏi

Nhân các đa thức toán lớp 8.

Tính giá trị:
B = x15 – 8×14 + 8×13 – 8×12 + … – 8×2 + 8x – 5 với x = 7.

0
lnhan0636 1 năm 2023-01-30T18:08:33+07:00 0 Câu trả lời 16 lượt xem 0

Để lại câu trả lời