Tóc có bị ung thư không?

Câu hỏi

Nghiên cứu khoa học cho thấy hầu hết mô, tế bào đều có khả năng mắc ung thư, vậy cho tôi hỏi tóc có bị ung thư không?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 158 lượt xem 0

Trả lời