Tôi cao 1m55 có nên mua xe Honda SH 125i?

Câu hỏi

Xin hỏi với chiều cao như trên tôi có thể điều khiển xe SH 125i an toàn và có cách nào hạ thấp yên xe?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 224 lượt xem 0

Trả lời