Trái khóm (thơm) là đặc sản ở đâu?

Câu hỏi

Trái khóm hay còn gọi là trái thơm, trái dứa. Có rất nhiều nơi trồng được trái này. Vậy trái khóm là đặc sản ở đâu?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 156 lượt xem 0

Trả lời