Trang web hỏi đáp các vấn đề về máy tính?

Câu hỏi

Mình có một số vấn đề về máy tính bàn cần hỏi một số chuyên gia IT. Cho hỏi có web hỏi đáp nào chuyên trả lời về máy tính không?

Trang web hỏi đáp về tin học

Đang trả lời 0
Nam Châm 3 năm 2018-07-12T00:25:28+07:00 2 Câu trả lời 593 lượt xem 0

Câu trả lời ( 3 )

  1. Bạn có thể đặt câu hỏi tại topic này hoặc bấm vào nút “Đặt câu hỏi” để tạo câu hỏi mới. Mọi thành viên trên cộng đồng hỏi đáp HiepSi.Top sẽ hỗ trợ bạn trả lời. Mong bạn tìm được câu trả lời như ý.

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời