Trang web hỏi đáp Yahoo còn hoạt động không?

Câu hỏi

Trang Yahoo hỏi đáp ra đời rất lâu. Cho mình hỏi trang web hỏi đáp cộng đồng Yahoo còn hoạt động không?

Đang trả lời 0
Cô Bé Mộng Mơ 1 năm 1 Trả lời 174 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Trang hỏi đáp cộng đồng Yahoo Answers, tên tiếng Việt là Yahoo Hỏi & Đáp hiện vẫn còn hoạt động tại địa chỉ vn.answers.yahoo.com. Tuy nhiên nội dung không được kiểm duyệt, bị lạm dung và đăng tin spam, nội dung mồi chài sex khá nhiều.

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời