Trang web phân tích nước cờ tướng?

Câu hỏi

Các bạn ơi, cho mình hỏi, bên cờ vây có một trang web phân tích nước cờ là ZBaduk.com, không biết là cờ tướng có trang web phân tích nước cờ như vậy không?

Phân tích cờ tướng

0
Trần Chí Quyền 1 tháng 2021-12-07T23:13:03+07:00 0 Câu trả lời 7 lượt xem 0

Trả lời