Trang web trao đổi đồ cũ tại Việt Nam?

Câu hỏi

Mọi người khi có món đồ không sử dụng nữa và muốn đổi cho người khác để lấy món đồ khác thì mọi người thường lên trang web trao đổi đồ cũ nào để đổi nhỉ? Có khi nào đổi đồ mà bị tráo đồ không như hình ảnh đăng tin không nhỉ?

Mình cũng đang có một số món đồ cũ cần pass cho người khác nhưng chưa tìm trang web nào uy tín để đổi, chỉ thấy có vài group trên Facebook thôi.

Trang web trao đổi đồ cũ

Đang trả lời 0
Trường 2hand 1 tháng 2 Câu trả lời 203 lượt xem 2

Câu trả lời ( 2 )

  1. mình cũng thấy đa phần là group facebook thôi bạn

  2. Các nhóm hội đổi đồ hiện nay đa số chỉ có các group trên Facebook, chuyên mục cho tặng trên các diễn đàn. Còn các website phần lớn là các sàn mua bán đồ cũ chứ chưa thấy trang nào đổi đồ ngang 1-1.

Trả lời