Trình bày 2 tập tính ở người, quá trình diễn ra như thế nào?

Câu hỏi

Trình bày 2 tập tính ở người. Quá trình diễn ra như thế nào, đặc điểm, ví dụ? Giúp em với ạ.

0
danhfnr54 1 năm 2023-03-18T16:00:36+07:00 0 Câu trả lời 19 lượt xem 0

Để lại câu trả lời