Trong 3 ngày có đi được Cao Bằng từ Hà Nội?

Câu hỏi

Một người bạn của tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi 3 ngày và dự định đi Cao Bằng. Xin tư vấn giúp tôi 3 ngày có đủ không và có gì đặc sắc ở Cao Bằng?

0
Nam Châm 3 năm 0 Câu trả lời 253 lượt xem 0

Trả lời