Trong tô cháo Thị Nở nấu cho Chí Phèo có gì?

Câu hỏi

Trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. Có lần Chí Phèo bệnh, Thị Nở đã nấu cháo cho Chí Phèo ăn. Cho mình hỏi là trong tô cháo đó gồm có những gì?

0
Nam Châm 11 tháng 0 Câu trả lời 79 lượt xem 0

Trả lời