Trong việc vẽ tranh có lúc tôi vẽ được có lúc thì không?

Câu hỏi

Có lúc thì tôi vẽ rất là đẹp nhưng có lúc thì lại vẽ không đẹp. Chẳng hạn như cùng 1 tấm hình sau khi tôi vẽ lại 1 lần thì các lần sau của bức tranh đó sẽ ngày càng xấu đi là tại sao vậy mọi người? Lúc mới vẽ 1 bức chân dung đi thì tôi vẽ lần đầu ai cũng nói là giống nhưng những lần sau thì ai cũng nói là xấu hết. Là tại sao vậy mọi người?

Vẽ một bức tranh đẹp

Đang trả lời 0
laclonganh 2 năm 2021-02-11T17:31:47+07:00 2 Câu trả lời 855 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Không biết bạn đã từng học qua trường lớp về ngành mỹ thuật chưa? Nếu bạn vẽ theo cảm xúc thì cảm xúc như thế nào bạn vẽ như thế đó, cảm xúc thì mỗi thời điểm mỗi khác, nhưng kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác, không bị tác động bởi cảm xúc nhiều. Môn vẽ mỹ thuật đòi hỏi kỹ thuật lẫn cảm xúc nên khi nào thoải mái và có cảm hứng sáng tác nhất bạn hãy vẽ nhé.

  2. Đó là do cảm xúc của bạn lúc đó có hưng phấn, phấn chấn với nét cọ của chính mình phải không bạn nhỉ?

Trả lời