Từ dài nhất trong tiếng Anh là gì?

Câu hỏi

Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Tiếng Anh sử dụng bảng chữ cái la tinh từ A đến Z. Vậy theo mọi người từ nào được xem là dài nhất trong tiếng Anh? Bạn đã nghĩ ra từ nào chưa? Hãy cùng chia sẻ nhé.

Từ dài nhất trong tiếng Anh

trong tiến trình 0
Thúy Vy 3 năm 2021-11-17T03:10:46+07:00 0 Trả lời 140 lượt xem 1

Trả lời ( 1 )

 1. Từ dài nhất trong tiếng Anh được xác định phụ thuộc vào định nghĩa của một từ trong tiếng Anh, cũng như là cách so sánh độ dài các từ như thế nào.

  Các từ có thể có từ nguồn gốc của tiếng Anh hoặc được hình thành bằng cách đặt ra hay chắp dính. Ngoài ra, rất khó để so sánh vì tên địa danh cũng có thể được coi là từ, thuật ngữ chuyên ngành có thể được kéo dài một cách tuỳ tiện và việc thêm các tiền tố và hậu tố có thể tạo ra những từ đúng ngữ pháp nhưng nghe có vẻ lạ hoặc không được sử dụng.

  Độ dài của một từ cũng có thể hiểu theo nhiều cách. Phổ biến nhất, độ dài thường dựa trên chính tả (quy tắc đánh vần thông thường) và việc đếm số chữ cái có trong từ. Những cách tiếp cận khác nhưng ít phổ biến hơn là dựa trên âm vị học (văn nói) và số lượng âm vị (âm thanh).

  Một số từ tiếng Anh dài nhất:

  (Kể cả không có trong từ điển và thường là tên hóa học)

  1) Tên hóa học của protein titin: iuhkmbmbjbbhvubcvdrdbtfiumuoiknvbrvs4vd58ngyuh9n8u9Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl…isoleucine

  2) Tên hóa học của E. coli TrpA: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamyl…serine

  3) Tên một món ăn giả tưởng: Lopado­­temacho­­selacho­­galeo­­kranio­­leipsano­­drim­­hypo­­trimmato­­silphio­­parao­­melito­­katakechy­­meno­­kichl­­epi­­kossypho­­phatto­­perister­­alektryon­­opte­­kephallio­­kigklo­­peleio­­lagoio­­siraio­­baphe­­tragano­­pterygon

  4) Bệnh bụi phổi silic: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

  5) Nổi tiếng vì được tạo ra cho bộ phim và vở nhạc kịch Mary Poppins: Supercalifragilisticexpialidocious

  6) Một loại bệnh: Pseudopseudohypoparathyroidism

  7) Việc coi một thứ gì đó là không quan trọng: Floccinaucinihilipilification

  8) Trạng thái có thể đạt được sự vinh dự: Honorificabilitudinitatibus

  Từ dài nhất nằm trong mọi từ điển tiếng Anh lớn là pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, từ để chỉ bệnh phổi gây ra bởi sự hít vào bụi silica rất mịn dẫn đến viêm phổi. Từ này được đặt ra để giữ kỷ lục từ dài nhất trong tiếng Anh.

  (Nguồn: Wikipedia)

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời