Ứng dụng nào giúp tập trung tốt hơn?

Bình chọn
100%Forest ( 1 Người bình chọn )
0%NoxOcean
0%Headspace 2.0
0%AppBlock
Based On 1 Vote

Mình mới đọc được một số bài review về các phần mềm và app giúp tập trung, không biết nên chọn app nào. mọi người tư vấn giúp mình với?

Đang trả lời 0
mimilanlan 2 năm 2021-01-25T13:16:14+07:00 1 Trả lời 141 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Công cụ đồng hồ quả táo 25 phút giúp bạn có thể tập trung tốt hơn bạn nhé!

Trả lời